Ramson ved Torvet

Ramsons forretningsgård lå i vetskanten av torvet.

Etter dagens Bodøkart, ville dette vært i Kochbygget. Kirkegata er i forkant av bygget, mens Sjøgata er på høyre side.

Elias Ramson kom til Norge i 1884 og slo seg ned i Bodø, hvor faren bodde. Under sessongene drev han forretnining også i Lofoten og Vardø. Etter å ha vært ute av Norge en tid, kom han tilbake i 1893, da hadde han giftet seg med Kløara Akermann (f. 1865), fra Russland. Denne gang slo de seg ned i Christiania, hvor de fikk datteren Betty og sønnen Benno.

I 1898 flyttet Ramson tilbake til Bodø, der de yngste barna er født. Han ble medinnehaver i farens forretning, som han overtok ledelsen av i 1904, og ble eneinnehaver fra 1913. Han bodde i Bodø frem til 1925, da flyttet han til hovedstaden igjen.

Ramson ved medlem av Det Mosaiske Trossamfunn og på slutten av 1930 tallet var han menighetens forstander.

Elias Ramson døde i 1941 og familiens navn er knyttet til et legat for trengende i deres trossamfunn. Eldste sønn, Benno ble deportert og henrettet i Tyskland i 1943.

   

Etter at Ramson forlot byen like før krigen, ble gården overtatt av Nilsen-Nygaard.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar