Tandberggården

Tandberggården fra 1904, byens flotteste bygg noen gang?

Bildet på Facebook

Tandberggården fra 1904, byens flotteste bygg noen gang?

Bygget sto ferdig i 1904, og byggherre var V.O.Tandberg, som var en av byens mest fremterdende forretningsmenn. Hans sønn, Vedbjørn Tandberg, ble født i 1904 og hans barndomshjem var i nettopp dette bygget. I et lydopptak fra NRK, kan du høre Vebjørn forteller om sin fars forhold til Bodø.
Vedbjørn Tandberg bygde opp en mønsterbedrift, Tandberg Radiofabrikk. Les gjerne også denne samlingen av avisartikler om Tandberg her.
Like ovenfor torvet, på 1930-tallet en gang i krysset Storgata-Torvgata. Der var Tannlæge Soleglad og i nermeste bygg ser vi Nordland Husflidsforening. I samme bygg startet også Nordlandsbanken(privatbanken) sin virksomhet fra 1893. Her har Urmaker Klette også holdt til på samme adresse, så godt som hele sine over 100 år.
Bortenfor Tandberg var Otto Koch, søstrene Svendsens kolonialforretning, O.Johanson og M.Tjærandsen. I det 4. bygget, inkl, Tandberg, lå byens første "Kaffistova" i 2. etg.

    
Bildet på Facebook                         Før 1920, se Facebook          Ved torvet rundt 1980 (Facebook)

 


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar