Norrøna Cafè og Hotell

Litt historie om Norrøna cafe og etterhvert hotell.

Den gamle Norrøna cafe startet 13.Mars 1913 i den gamle prestegården av restaurtør Johan Iversen. Den var et velrenomert etablissament og var den første cafen i Bodø med firemanns orkester.

J.Iversen drev også Hotel Metropol, utfartsstedet Mælen. Styrte også resturang Anthenæum i noen år. Etter at han aviklet de øvrige etablissementer, konsentrerte han seg om driften av Norrøna cafe. Den ble flyttet over Torvgaten i Mai.1921 til Tandbergs gård en kortere tid og siden ble den drevet i andre etasjen i Christian Jakellns gård i Torvgaten.

I Begynnelsen av 1930 tok Iversen over Baker Lillegårds bygning i Kirkegaten 4, som han drev til brannen 1940.

  

Bildene: Til venstre helsides annonse i Nordlandsposten fra 1916, til høyre, Perretgården i krysset Torvgata - Storgata,hvor de holdt til de første årene.

    
Bildene:  Begynnelsen av 1930 tok Iversen over Baker Lillegårds bygning i Kirkegaten 4, som han drev til brannen 1940. Bygget ble renovert og ombygget og ble utseende som bildet til venstre viser. Bildet i midten viser ruinene etter Norrønas første sted, perretgården etter bombene i 1940 og til høyre ser vi den provisoriske brakken på Snippen som det ble drevet fra frem til det nye bygget kom etter krigen.

Muligens var det provisorisk drift i Godtaasdgården?? i Parkveien før han flyttet inn i Brakken på Snippen. Johan Iversen døde i 1940 så Amanda Iversen overtok driften med god hjelp av sin eldste datter. Hun bygde opp Norrøna som vi kjenner/kjente i 1947 med utvidelse mot sandgt 1958 og spisesalen i bakgården 1961. Amanda døde i 1960.

Eieren av Norrøna hotel setter opp SAS hotel i 1971 som de leier ut til SAS hotels, samtidig legges hoteldriften ned på Norrøna. Men bare etter noen måneder er kapasiteten dobbelt så høy en forventet på SAS hotel så de åpner Norrøna igjen for sommerdrift.


      

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar